Aktualności

Z głębokim smutkiem i żalem...

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dziś odszedł od nas Pan Józef Adamkiewicz, człowiek szanowany i zasłużony dla naszej gminy, społecznik oraz wieloletni Radny Rady Miejskiej w Zagórzu.
 
Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich.
 
                                   

INFORMACJA

Ogłoszenie

KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĘ

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu oraz Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady w Lesku  zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Pisanka Wielkanocna”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz promocja utalentowanych młodych twórców. Konkurs adresowany jest do dzieci z  przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Zagórz.

Wykonane pisanki należy dostarczyć do 29 marca 2021, do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu. Szczegółowe informacje o konkursie w załączonym regulaminie na stronach internetowych Organizatorów: www.biblioteka.zagorz.pl, www.mgokis.zagorz.pl, www.nasze-bieszczady.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Do pobrania:

REGULAMIN konkursu - Pisanka Wielkanocna

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu zapraszają do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym pod hasłem: „By czas nie zaćmił i niepamięć – Tu jest Polska – mozolne wykuwanie niepodległości na ziemi sanockiej  w latach 1917-1922 ”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka, Starosty Sanockiego Stanisława Chęcia oraz Starosty Leskiego Andrzeja Olesiuka. Skierowany jest do uczniów klas starszych szkół podstawowych  z powiatów sanockiego i leskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej naszego regionu oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości patriotyczne. Oczywiście dla zwycięzców konkursu organizatorzy przewidują cenne nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu i wysłania zgłoszenia do 27 maja 2021 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Zagórzu. Szczegółowe informacje: www.biblioteka.zagorz.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Do pobrania:

REGULAMIN konkursu historycznego 2021r.

Oświadczenia

Karta zgłoszenia do udziału