Aktualności

DODATKOWY NABÓR DO KLUBU AKTYWNEGO SENIORA LOKOMOTYWA W ZAGÓRZU !!! WAŻNE ZMIANY!!!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że prowadzony jest dodatkowy nabór uczestników do projektu Klub Aktywnego Seniora " LOKOMOTYWA" w Zagórzu. Obecnie do Klubu oraz uczestnictwa w projekcie „Klub Aktywnego Seniora – zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów w gminie Zagórz” mogą się zgłaszać mieszkańcy nieaktywni zawodowo spełniający kryterium wieku ( kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia) z terenu CAŁEJ GMINY ZAGÓRZ. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uroczystość wręczenia medalu dla mieszkanki Poraża

W dniu 07.09.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu za zasługi dla obronności kraju Pani Marii Osenkowskiej z Poraża. Medalem odznaczył ją Minister Obrony Narodowej a w jego imieniu w obecności członków najbliższej rodziny oraz władz Gminy, medal wręczył Komendant WKU Sanok ppłk. Dariusz Brzeżawski. Pani Maria wychowała 9-cioro dzieci w tym czterech synów, którzy odbyli służbę wojskową lub aktualnie są związani z mundurem.

Czytaj więcej: Uroczystość wręczenia medalu dla mieszkanki Poraża

Informacja prasowa

 „Lekcja o Funduszach Europejskich” wraca do szkół

Wystartowała szósta edycja akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej.
Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.

W projekcie mogą wziąć udział szkoły z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Nauka przez zabawę

Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Ponad 16 lat Polski w Unii Europejskiej to czas ogromnych inwestycji. Między innymi dzięki wsparciu funduszy unijnych i efektywnemu wykorzystywaniu środków krajowych do tej pory udało się zrealizować tysiące projektów zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Jednym
z zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest popularyzacja wiedzy o Funduszach Europejskich. Dlatego po raz kolejny zachęcamy do udziału w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich
– mówi Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Każdy nauczyciel, który zadeklaruje udział swojej szkoły w akcji, otrzyma bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!”
i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach (monitory interaktywne).

Do udziału w akcji zostanie zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej.
O zakwalifikowaniu szkoły do akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.