Aktualności

Punkty Spisowe w miejscowościach Łukowe i Średnie Wielkie

Już w najbliższą środę 4 sierpnia (środa) w miejscowościach Łukowe i Średnie Wielkie przygotowane zostaną punkty spisowe.
Zapraszamy mieszkańców:
- Łukowe – 4 sierpnia (środa) br. Dom Ludowy godz. 16.30-20.30
-Średnie Wielkie - 4 sierpnia (środa) br. Świetlica Wiejska godz. 16.30-20.30  

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i trwa do 30 września br.
Pamiętajmy, że aby przystąpić do ankiety należy przygotować PESEL wszystkich domowników.
Prosimy też o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki).

UWAGA! Od dnia 27 lipca 2021 r. nie można złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet

                                                                                                

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.

Jednocześnie informuję, że w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r.  zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklarację można składać:

Najważniejsze informacje:

  •  deklaracja wypełniana jest dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  •  na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy, czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej.

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl
Link do złożenia deklaracji: zone.gunb.gov.pl

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, iż Gmina Zagórz pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 304 642,50 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 304 642,50 zł.