Aktualności

Konkurs pn. „Zabytki pogranicza polsko-słowackiego”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Zabytki pogranicza polsko-słowackiego”. Konkurs jest częścią realizacji mikroprojektu pn. „Cyfrowe oko”- Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Celem konkursu jest:

  • rozpowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem wspólnych historycznych punktów odniesienia;
  • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego za pomocą abstrakcyjnej formy;
  • zwrócenie uwagi na dawne i zapomniane otoczenie;
  • rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw;
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego kraju.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz do uczniów szkół podstawowych miasta Medzilaborce na Słowacji.

  • Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 10.09.2021 r. przekazując kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z pracą konkursową do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, (pok. nr 35, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz),

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikiem.

PL - Regulamin Konkursu pn. ZABYTKI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

PL - Załącznik do Konkursu pn. ZABYTKI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020