Miting Spikerski

Miting Spikerski
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zagórzu
i Apostolstwo Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej

serdecznie zapraszają

na Informacyjny Miting Spikerski
do sali Kina Sokół w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37
w dniu 3 kwietnia 2011r. (niedziela) o godz. 15. 00Miting poprowadzą delegaci Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
z Inter-grupy Podkarpacie oraz Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórzu.

Na spotkanie zapraszamy osoby dotknięte uzależnieniem od alkoholu i innych substancji o podobnym działaniu oraz ich bliskich z rodzin lub środowiska.

Zapraszamy również nauczycieli, duszpasterzy, opiekunów świetlic
i klubów sportowych oraz liderów grup lokalnych współpracujących
z gminną komisją na rzecz profilaktyki.

Uczestnicy Mitingu otrzymają materiały informacyjno-edukacyjne związane z poruszaną tematyką.

Szczegółowe informacje:
- P. Iwona Kowalczuk - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 13 46 22 062
- P. Franciszek Mikołajczak, tel. - 507220879