Życzenia

W dniu strażackiego święta wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania zasługujące na najwyższe uznanie.Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz wkład w zachowanie tradycji i rozwój lokalnych społeczności. Życzymy Wam, by służba drugiemu człowiekowi była dla Was zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Z wyrazami uznania i szacunku:

Prezes                                     Burmistrz Zagórza
Zarządu Miejsko-Gminnego                         Ernest Nowak
Związku OSP RP w Zagórzu
Robert Gołkowski