Bezpieczni w ruchu drogowym

MOKRE(GMINA ZAGÓRZ): 28 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej w Mokrem przeprowadzono eliminacje gminne konkursu na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Zajęcia odbyły się pod patronatem Burmistrza Zagórza - głównego sponsora nagród oraz Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku.W konkursie uczestniczyły trzyosobowe drużyny uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Zagórz. Konkurs składał się z części teoretycznej czyli pisemnego testu sprawdzającego znajomość przepisów ruchu drogowego oraz części praktycznej tj. przejazdu rowerem - sprawdzającego techniczne umiejętności uczniów.

W kategorii zespołowej szkół podstawowych miejsce pierwsze zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Porażu wyprzedzając reprezentantów SP w Łukowem i SP w Czaszynie. Wyróżnienia za udział w konkursie otrzymali uczniowie ze Szkół Podstawowych w: Mokrem, Zagórzu (SP nr 2) i Tarnawie Dolnej.
W eliminacjach zespołowych w kategorii gimnazjów triumfowali uczniowie z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, pokonując drużyny Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Zagórzu.
Zdobywcy I miejsc w obu kategoriach będą reprezentować Gminę Zagórz w eliminacjach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. W eliminacjach indywidualnych w kategorii szkół podstawowych najlepszymi okazali się: Dawid Kita (SP Poraż), Bartosz Kusiak (SP Łukowe) oraz Dawid Burian (SP Czaszyn).
Wśród gimnazjalistów najlepszą znajomością przepisów o ruchu drogowym wykazali się: Dawid Bańczak (Gimnazjum Nr 1 w Zagórzu), Mateusz Malec i Jakub Grzyb (obaj z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej).
Ważnym elementem podczas konkursu było przeprowadzenie przez policjantów z ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz wręczenie uczestnikom konkursu i uczniom Szkoły Podstawowej w Mokrem koszulek i opasek odblaskowych przekazanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku. Kulminacyjnym punktem turnieju była ceremonia wręczenia nagród uczestnikom konkursu. Wzięli w niej udział m.in.: Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza, Maria Biłas - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół, Bernadetta Hołowaty – Dyrektor SP w Mokrem oraz ks. Julian Felenczak – szkolny koordynator wychowania komunikacyjnego.
Na zakończenie gospodarz zagórskiej gminy pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu dziękując jednocześnie nauczycielom i policjantom, którzy włączyli się w jego organizację.