Wybory Sołtysów, członków Rad Sołeckich w Gminie Zagórz oraz członków Zarządu Osiedli Stary Zagórz oraz Wielopole w Zagórzu

15 lutego 2015 r. po raz pierwszy w nowej formule w Gminie Zagórz odbędą się wybory Sołtysów, członków Rad Sołeckich w Gminie Zagórz oraz członków Zarządu Osiedli Stary Zagórz oraz Wielopole w Zagórzu. Wybory w pozostałych osiedlach odbędą się w terminie późniejszym, ponieważ obecnie trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat połączenia osiedli oraz zmiany granic. Głosowanie przeprowadzą Obwodowe Komisje Wyborcze a głosować będzie można w godz. od 8.00 do 18.00.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia kandydatów na Sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz członków Zarządu Osiedli przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Zagórzu do dnia 27.01.2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące kalendarza wyborczego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu tel. 13 46 22 062 wew. 54 lub na stronie: http://umig-zagorz.ires.pl/17957,24675/24675/