Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje, o możliwości składania wniosków dotyczących:

1) nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej- nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:


a) zawodnikom - za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,

b) trenerom - za zasługi w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych oraz za aktywność w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej,

c) innym osobom wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Zagórz.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu tel. 13 46 22 062 wew. 49.