Cenny prezent na urodziny

ZAGÓRZ: Obchodząca w bieżącym roku 125 – lecie działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu jest jednym z laureatów konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Dotacją w kwocie 45 000 zł nagrodzono strażacki projekt pt. „Wakacyjna akademia patriotyzmu lokalnego”.

Tytuł jest nieprzypadkowy, bo ochotnicza służba strażacka jest przecież jednym z najszlachetniejszych przejawów lokalnego patriotyzmu. Bez wątpienia nigdy nie brakowało go strażakom z OSP Zagórz, którzy od kilku pokoleń nieprzerwanie służą swojej lokalnej społeczności niosąc wsparcie i ratunek w rozmaitych,

kryzysowych sytuacjach. - Tylko w ubiegłym roku gasiliśmy 19 pożarów uczestnicząc dodatkowo w likwidacji aż 103 różnego rodzaju miejscowych zagrożeń. Szczególnie dużo pracy i to nie tylko na terenie Gminy Zagórz mieliśmy podczas ubiegłorocznej powodzi. – mówi prezes OSP Zagórz Robert Gołkowski.

125 lat to szmat czasu zarówno w historii OSP, jak i samego Zagórza. Współczesne dzieje nadosławskiego miasteczka i losy kilku pokoleń zagórskich strażaków przenikają się nawzajem tworząc jedną przestrzeń historyczno – społeczną. Wypełniają ją niebanalne wydarzenia i życiorysy konkretnych ludzi. Te często zupełnie nieznane wątki mają odnaleźć i ocalić od zapomnienia bezpośredni beneficjenci projektu tj. kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów zagórskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ambitne zamierzenie będzie realizowane w toku warsztatów z dziedziny: dziennikarstwa i dokumentalistyki, fotografiki oraz informatyki. Materialny dorobek tych zajęć (np. zabytkowe przedmioty, stare fotografie, wycinki prasowe dotyczące zagórskich strażaków) znajdzie swe miejsce w Sali Tradycji OSP Zagórz, która w ramach projektu zostanie urządzona w jednym z pomieszczeń „Domu Strażaka” w Zagórzu. Dzięki konkursowej dotacji pomieszczenie to wzbogaci się o nowoczesny sprzęt multimedialny i nowe zaplecze sanitarne. Finałowym elementem projektu będzie „Kulturalna sztafeta pokoleń” – tak zatytułowano plenerową imprezę integracyjną, która ma być formą międzypokoleniowego dialogu ukazującego dynamikę zmian współczesnego Zagórza w perspektywie czasowej wyznaczonej, tegorocznym jubileuszem zagórskiej OSP.

Przebieg uroczystości jubileuszowych zostanie utrwalony przez uczestników zajęć warsztatowych w formie reportaży. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Dzięki środkom finansowym przyznanym w ramach konkursu PO FIO strażacki jubileusz zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, a jego prestiż podnosi dodatkowo honorowy patronat udzielony przez Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka.

- W tegorocznej edycji FIO w czterech osiach priorytetowych złożono łącznie ponad 4000 wniosków. W naszym priorytecie tematycznym znalazło się aż 1515 aplikacji z czego tylko 181 uzyskało dofinansowanie – wyjaśnia autor projektu Jerzy Zuba

Strażacki jubileusz i środki pozyskane na jego godną oprawę cieszą burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka. – Ten sukces dowodzi, że stworzenie i obsada personalna komórki organizacyjnej do spraw małych projektów, której pracami kieruje bezpośrednio wiceburmistrz Alicja Wosik było właściwą decyzją. Gratuluję zagórskim strażakom i już dziś zapraszam do Zagórza na uroczyste obchody 125 – lecia OSP Zagórz, które odbędą się 31 lipca – mówi gospodarz zagórskiej gminy.