Nagrody Burmistrza Zagórza rozdane

Jest ich sześcioro. Są niezwykle utalentowani. Swoimi sukcesami rozsławiają zagórską gminę w kraju i na świecie.

Mowa tu o: Bartoszu Głowackim, Ewelinie Wronowskiej, Dominice Witowicz, Justynie Aleksandrze Filipowicz, Wiktorii Łoskot oraz Michale Paryżaku – laureatkach i laureatach Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz:

W trakcie specjalnej uroczystości, która w ubiegłym tygodniu odbyła się w Sali Narad zagórskiego magistratu wymienione osoby zostały uhonorowane za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe dyplomami, jak również nagrodami pieniężnymi w wysokości od 500 do 12 000 zł.

- Jesteśmy dumni z waszych osiągnieć. Zdobywając laury krajowych i międzynarodowych konkursów jesteście znakomitymi ambasadorami naszej gminy w kraju i na świecie. Pragnę pogratulować waszym rodzicom i nauczycielom za trud włożony w wasze wychowanie. Życzę wam wszelkiej pomyślności i wielu znakomitych sukcesów – mówił podczas spotkania Burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

Po części oficjalnej w trakcie skromnego poczęstunku zarówno zagórski burmistrz, jak i towarzyszący mu: Jan Różycki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Łukasz Woźniczak – sekretarz Gminy Zagórz pytali nagrodzonych o dalsze plany i związane z nimi potrzeby. W tym kontekście największe wyzwania stoją przed akordeonistą Bartoszem Głowackim, który już od tego roku będzie kontynuował naukę w londyńskiej Royal Academy of Music - jednej z najbardziej prestiżowych uczelni muzycznych na świecie. Finałowym akcentem wieńczącym miłą uroczystość było pamiątkowe zdjęcie wszystkich jej uczestników.