Konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Zagórza na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 30.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz (Sala Narad, I piętro) w godzinach od 11.30 do 13.30. Podczas dyżuru  mieszkańcy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich.