Dyżury specjalistów

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

( usytuowany obok  siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu , ul. 3 Maja 2)

 Skorzystaj z bezpłatnych porad specjalistów !!!

Dyżury w PIK pełnią:

Specjalista Terapii Uzależnień

w poniedziałki w godzinach 1500 - 1800
w czwartki w godzinach 1700 - 1900

  • diagnoza wstępna problemu alkoholowego
  • udzielanie wsparcia i organizowanie pomocy
  • motywowanie do podjęcia leczenia
  • zalecenia do terapii
  • rozmowy motywacyjno - wspierające