Wywiad alkoholowy AUDIT

AUDIT - TEST ROZPOZNAWANIA ZABURZEŃ
ZWIĄZANYCH Z PICIEM ALKOHOLU


AUDIT- został opracowany przez Światową Organizację Zdrowia w celu rozpoznawania osób pijących w sposób ryzykowny lub szkodliwy dla ich zdrowia.  Rozpoznanie AUDIT może być prowadzone w różnych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

AUDIT – to krótki strukturalizowany wywiad, który może być włączony do historii choroby. Zawiera on pytania dotyczące ostatniej okazji do picia, objawów uzależnienia i problemów alkoholowych.
 

Uwaga: AUDIT nie jest narzędziem diagnostycznym


ILOŚĆ PORCJI STANDARDOWYCH
W WYBRANYCH NAPOJACH ALKOHOLOWYCH

szklanka piwa 200 ml o mocy 5% = lampka wina 100 ml o mocy 10% =  kieliszek wódki
 25 ml o mocy 40%

Jest to ekwiwalent 1 porcji standardowej, którą będziemy
 przeliczać w wywiadzie AUDIT


Co to znaczy rozsądny limit?

Dla mężczyzn nie więcej niż 4 standardowe porcje 5 razy w tygodniu (czyli razem do 20 porcji w tygodniu) a dla kobiet nie więcej niż 2 standardowe porcje 5 razy w tygodniu (czyli 10 porcji). 2 dni w tygodniu muszą być bez alkoholu.

UWAGA: NAWET TAKIE ILOŚCI ALKOHOLU NIE ELIMINUJĄ RYZYKA UZALEŻNIENIA I SZKÓD ZDROWOTNYCH!


WYWIAD ALKOHOLOWY AUDIT

Zanotuj liczbę punktów w okienku:


 1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
  (0) nigdy
  (1) raz w miesiącu lub rzadziej
  (2) dwa do czterech razy w miesiącu
  (3) dwa lub trzy razy w tygodniu
  (4) cztery lub więcej razy w tygodniu

 2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu, w którym Pan/Pani pije?
  (0) 1-2 porcje
  (1) 3-4 porcje
  (2) 5-6 porcji
  (3) 7-9 porcji
  (4) 10 lub więcej porcji

 3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednego dnia?
  (0) nigdy
  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  (2) około raz w miesiącu
  (3) około raz w tygodniu
  (4) codziennie lub prawie codziennie

 4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
  (0) nigdy
  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  (2) około jeden raz w miesiącu
  (3) około 1 raz w tygodniu
  (4) codziennie lub prawie codziennie

 5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, co naruszyło przyjęte w Pana/Pani środowisku normy postępowania?
  (0) nigdy
  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  (2) około raz w miesiącu
  (3) około raz w tygodniu
  (4) codziennie lub prawie codziennie

 6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu", aby móc dojść do siebie?
  (0) nigdy
  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  (2) około raz w miesiącu
  (3) około raz w tygodniu
  (4) codziennie lub prawie codziennie

 7. Jak często w ostatnim roku miał Pan/Pani poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
  (0) nigdy
  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  (2) około raz w miesiącu
  (3) około raz w tygodniu
  (4) codziennie lub prawie codziennie

 8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?
  (0) nigdy
  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  (2) około raz w miesiącu
  (3) około raz w tygodniu
  (4) codziennie lub prawie codziennie

 9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?
  (0) nie
  (2) tak, ale nie w ostatnim roku
  (3) tak, w ostatnim roku

 10. Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego ograniczenie?
  (0) nie
  (2) tak, ale nie w ostatnim roku
  (3) tak, w ostatnim roku

  Interpretacja wyników

  • Osoby które uzyskały 8 lub więcej punktów uważa się za przypadki wymagające pogłębionej diagnostyki.
  • Osoby z podwyższonymi wynikami w trzech pierwszych skalach, przy niepodwyższonych wynikach w pozostałych, to prawdopodobnie pijące w sposób ryzykowny.
  • Podwyższone wyniki w skalach 4-6 sugerują uzależnienie od alkoholu.
  • Podwyższenie wyników w pozostałych skalach sugerują picie szkodliwe.

  Test Audit jest przygotowany przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Materiały pochodzą z:
  www.parpa.pl