Pomoce dydaktyczne

Biblioteczka

Biblioteczka utworzona została z myślą o osobach zajmujących się profilaktyką,
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Zagórz – przeznaczona jest m.in. dla  członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, katechetów, pracowników socjalnych i innych  zainteresowanych.

Możliwość wypożyczania literatury:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  -  pok. Nr 26 - Urząd  Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2


Czasopisma:

"Remedium" -  miesięcznik, prezentujący aktualne informacje z zakresu wychowania
i profilaktyki, w  przystępny sposób prezentujący wiedzę z zakresu:

·         pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy
 wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;

  • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji
    i wdrażania;
  • badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia
     i in.

„Świat Problemów” - miesięcznik poświęcony  profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 „ Narkomanii nie” – magazyn Karan - kwartalnik poświęcony profilaktyce
i rehabilitacji, zapobieganiu narkomanii i promocji zdrowego stylu życia. Skierowany jest przede wszystkim do młodzieży i dzieci ze szkół gimnazjalnych, podstawowych
 i średnich, ze świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków, itp. Dużą aprobatą kwartalnik cieszy się wśród nauczycieli, pedagogów, rodziców, którzy mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.

„Bez toastu” - dwumiesięcznik

"Zdrój" -pismo wspólnoty AA


Wydawnictwa:

R    Rodzina z problemem alkoholowym, Joanna Mikuła, Warszawa 2006

·        Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu. Współuzależnienie, Joanna Mikuła, Warszawa 2006

·        Dzieci alkoholików – indywidualne plany pomocy, Warszawa 2006

·        Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży, Agnieszka Nowosiadły, Warszawa 2006

·        Nowe przesłanie nadziei- podręcznik duszpasterstwa trzeźwości, Warszawa 2000

·        Zobowiązanie do leczenia, Kama Dąbrowska, Warszawa 2007


Programy profilaktyczne:

·        NOE , częsć I i II – Program profilaktyczny dla młodzieży, Krzysztof Wojcieszek,  Warszawa 2006

·        Program profilaktyczny  Szlaban – Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim, Krzysztof Wojcieszek, Warszawa 2005

 


Pakiety filmowe:

Filmowy pakiet edukacyjny – Lekcje przestrogi:

Seria  filmów i materiałów edukacyjnych DVD/CD  adresowanych do uczniów
 i nauczycieli oraz  rodziców  nt. różnorodnych zagrożeń, przemocy , uzależnień . Materiały doskonale nadają się do wykorzystania w pracy z młodzieżą
 i przeprowadzania lekcji profilaktycznych.

·        W sidłach ( Co każdy powinien wiedzieć o sektach )

·        O mediach

·        Dziękuję… nie biorę

·        Dziękuję… nie piję


Broszury i poradniki

·        Profilaktyka w szkole, Mirosława Wieczorek-Stachowicz, Warszawa 2007

·        Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna, Agnieszka Arendarska, Warszawa 2001