Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zagórz na lata 2016-2023

1. REWITALIZACJA W PIGUŁCE

2. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I PARTNERSTWO

3. INFORMACJE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

4. PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

5. OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI

 Do pobrania:

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ZAGÓRZ NA LATA 2016-2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

ZAŁĄCZNIK NR 2 Mapa projektów

Uchwała Rady Miejskiej