Przewodnik i mobilna aplikacja turystyczna

Przewodnik i aplikacja turystyczna

Szanowni Państwo,
oddajemy do Waszych rąk przewodnik pt. „Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko -słowackiego pogranicza”, zrealizowany w ramach projektu „Svidník-Zagórz v aplikácii” jako produkt uzupełniający turystyczną aplikację mobilną. Niniejsza publikacja traktuje o bogatych walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych tych terenów. Ten wyjątkowy obszar, którego bogactwo i różnorodność kulturową współtworzyli w ciągu wieków ludzie różnych nacji i wyznań, zasługuje na dogłębne poznanie. Mamy nadzieję, iż przedstawione wydanie oraz aplikacja mobilna będą pomocne w trakcie ekscytującej podróży po urokliwych zakątkach tej części Europy.

Przewodnik jest dostępny do pobrania na:

http://www.zagorz.pl/images/2017/przewodnik/17_20_WYD_ZAGORZ-strony.pdf

Aplikacja turystyczna jest dostępna do pobrania na:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegappro.dukladest

Projekt został zrealizowany ze środków:  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na:

http://zagorz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2309:mikroprojekt-pn-svidnik-zagorz-v-aplikacii&catid=46&Itemid=215