KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia max. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Od 23 lipca do 3 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2 lub elektronicznie na adres konsultacje@zagorz.pl.

Zarządzenie
Projekt uchwały