Miejski Obszar Funkcjonaly

Miejski Obszar Funkcjonaly

Partnerzy MOF Sanok-Lesko  – Miasto Sanok, Gmina Sanok, Miasto Lesko i Miasto Zagórz, pracują nad wspólnymi projektami Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, które w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będą realizowane na jego terytorium.

Uchwała nr XXXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalengo Sanok - Lesko

Uchwala_XXXIII.170.2016.pdf

Załącznik do Uchwały nr XXXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalengo Sanok - Lesko

Zalacznik_do_uchwaly_XXXIII.170.2016.pdf


Uchwała nr LVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko

Uchwala_LVIII.351.2018.pdf

Zalacznik_do_Uchwaly_LVIII.351.2018.pdf