Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zagórz

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zagórz dotyczące uchwalenia Gminnego  programu opieki nad zabytkami dla Gminy Zagórz na lata 2018 – 2021.

Od 06 grudnia 2018r. do 14 grudnia 2018r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2 lub elektronicznie na adres konsultacje@zagorz.pl.

Gminny_program_opieki_nad_zabytkami_gminy_Zagorz_na_lata_2018_2021

Projekt_uchwały