JEST UMOWA NA BUDOWĘ KANALIZACJI W CZASZYNIE!

W czwartek 17 stycznia 2019 w zagórskim magistracie podpisano umowę na realizację tytułowego projektu. W wyniku postępowania przetargowego około 27 – kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej wybuduje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A (PRiD). Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę 10 897 000,00 zł.
Realizacja inwestycji odbędzie się w ramach partnerskiego projektu Gminy Zagórz realizowanego wspólnie z ukraińskim Dobromilem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wysokość unijnego dofinansowania dla zagórskiej części projektu opiewa na łączną kwotę 6 283 401,66 zł. Uwzględniając możliwość odliczenia podatku VAT wkład własny Gminy Zagórz w opisywane tu przedsięwzięcie wyniesie blisko 2,6 mln zł
W imieniu zagórskiego samorządu umowę parafowali: Burmistrz Zagórza Ernest Nowak oraz Skarbnik Gminy Zagórz Anna Łuc. Wykonawcę reprezentowali: Dariusz Zdzieba Prezes Zarządu oraz Maria Chwaleba Członek Zarządu PRiD. Termin realizacji inwestycji upływa 29 maja 2020r.
Na zdjęciach (od lewej): Dariusz Zdzieba Prezes Zarządu PRiD, Maria Chwaleba Członek Zarządu PRiD oraz Burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

 

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Zagórz/Dobormilskiej Rady Miejskiej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.