Gospodarka odpadami

DEKLARACJA - formularz do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagórz 2021 r

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych RTV i AGD 2021

Komunikat o zawieszeniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych RTV i AGD

Komunikat dotyczący wywozu odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD

EDUKACJA I INFORMACJA

Materiały Wideo

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

Informacja o osiągniętych przez Gminę Zagórz oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu w roku 2018

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagórz

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Informacja o zbierających i punktach zbierania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

11 MAJA - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH – do pobrania

UCHWAŁY:

  1. Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 listopada 2019 r.
  2. Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 7 lipca 2020 r.
  3. Uchwała Nr XXI/156/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 7 lipca 2020 r.
  4. Uchwała Nr XXI/157/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 7 lipca 2020 r.
  5. Uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 7 lipca 2020 r.
  6. Uchwała Nr XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 7 lipca 2020 r.
  7. Uchwała Nr XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 21 września 2020 r.
  8. Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 21 września 2020 r.