Promocja projektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza" podczas XXI edycji Międzynarodowego Rykowiska Karpackiego

Serdecznie zapraszamy na stoisko promocyjne mikroprojektu pn.: „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza". Promocja mikroprojektu odbędzie się podczas XXI edycji Międzynarodowego Rykowiska Karpackiego na terenie OSIR „Zakucie” w Zagórzu w dniu 25.08.2019r. od godz. 13.30. Będzie to okazja by poznać założenia projektu a  przy okazji zasmakować lokalnych wyrobów na stoisku z jadłem regionalnym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.