Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

19 października 2018 r. w Zagórzu przy asyscie wojskowej odbyło się odsłonięcie pomnika NIEZNANEGO KONFEDERATA w Zagórzu. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji poległych Konfederatów Barskich w Sanktuarium "Matki Nowego Życia" w Zagórzu.

W uroczystości udział wzięli m.in. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP, Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki, Wojciech Zając - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz gospodarz gminy Zagórz Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza.