Przebudowa drogi gminnej nr 117488R w miejscowości Mokre

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Przebudowa drogi gminnej nr 117488R w miejscowości Mokre”

DOFINANSOWANIE 844 026,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 055 033,27 zł

Celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych lokalnej sieci drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W efekcie zostanie przebudowana droga gminna Nr 117488R w miejscowości Mokre o długości 1264 mb. Przebudowa polega na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej (docelowa szerokość jezdni 3.5m) poprzez wbudowanie dwóch warstw nawierzchni, wykonaniu poboczy tłuczniowych i oczyszczeniu rowów przydrożnych. Zaplanowano również umocnienie skarpy koszami kamiennymi. Nawierzchnie wszystkich zjazdów przy drodze zostaną wyremontowane. Zostaną zamontowane również bariery energochłonne.

Zdjęcia przed:

Zdjęcia w trakcie:

Zdjęcia po: