„Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 52 w miejscowości Zagórz – Wielopole”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

“ Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 52 w miejscowości Zagórz – Wielopole”

DOFINANSOWANIE 100 655,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 125 819,16 zł

 

Celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych lokalnej sieci drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W efekcie zostanie wyremontowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Zagórz – Wielopole o długości 450 mb. Droga gminna na dz. nr ewid. 52 przed remontem posiadała nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami, spękaniami i koleinami. Zakres prac obejmuje m.in. frezowanie nawierzchni asfaltowych, oczyszczanie mechanicznym, wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni oraz uzupełnianiu poboczy.

Zdjęcia przed:

Zdjęcia po: