Remont drogi gminnej Nr 117477 R w km 0+000-0+100 oraz 0+147-0+725 w miejscowości Zagórz

Remont drogi gminnej Nr 117477 R w km 0+000-0+100 oraz 0+147-0+725 w miejscowości Zagórz.

DOFINANSOWANIE  211 074,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  294 619,54 zł

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Inwestycja obejmuje wykonanie remontu drogi na odcinku 725 m, zakres prac obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa  stabilizowanego cementem metodą recyklingu, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, usypanie poboczy, przebieranie rowów, regulacja studni kanałowych.