Wsparcie z "Tarczy dla Samorządów"

                                                                                                                                                         

Gmina Zagórz we wrześniu 2020 r. otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 870 753 zł pochodzące ze środków  ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Samorządowych przyznanych w ramach programu „Tarcza dla Samorządów”. Środki w całości przeznaczono na wkład własny do realizowanych przez gminę inwestycji:

  • Natura bez granic – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromyl (Ukraina) i Zagórz (Polska") w kwocie 2 144 839,17 zł,
  • „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne” w kwocie 100 000 zł,
  • „Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok – Lesko adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na Centrum Kultury w Zagórzu” w kwocie 400 000 zł,
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe – Bania” w kwocie 225 913,83 zł.