Wsparcie dla Gmin Górskich

                                                                                                                                                                     

W naborze dla Gmin Górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Zagórz otrzymała środki w wysokości 5 126 615,42 zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje związane z budową ścieżki rowerowej o długości 3 km oraz budową drogi o długości 1,2 km. Droga prowadzić będzie do pomnika 16-metrowego Krzyża Milenijnego umieszczonego na szczycie wzniesienia w miejscowości Zagórz. Infrastruktura poprawi dostępność do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wpłynie na rozwój turystyczny gminy, promocję turystyki rowerowej, rozwój usług turystycznych.