Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz

W związku z ogłoszonym naborem na pracownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do uczestnictwa w procedurze konkursowej. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem internetowym

 http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17934,29816/29816/art33273.html