Zerowy PIT dla młodych

Bez PIT dla młodych to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych, z której mogą korzystać osoby uzyskujące przychody z pracy i zlecenia, a począwszy od 2021 r. również przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego.

Więcej po otwarciu broszury: BROSZURA oraz na https://www.podatki.gov.pl/pit/bez-pit-dla-mlodych/