Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 

 

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim
Druhnom i Druhom najserdeczniejsze życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego
to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę.

Życzymy, aby ta trudna praca
była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,
a uznanie społeczne niech towarzyszy Wam
w codziennej działalności.

Niech Wasz patron Św. Florian
ma Was zawsze w swojej opiece.

 

Robert Gołkowski - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zagórzu

Czesław Łuc - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu 

Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz