WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE GMINY ZAGÓRZ POPRZEZ WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOTŁY NA BIOMASĘ I PANALE FOTOWOLTAICZNE

WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE GMINY ZAGÓRZ POPRZEZ WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOTŁY NA BIOMASĘ I PANELE FOTOWOLTAICZNE

 

Informujemy, że zakończyła się realizacja projektu pn. Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmował dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy od 1,1 kWp do 35,75 kWp oraz dostawę i montaż  kotłów na biomasę o mocy od 30kWp i 300 kWp

Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 1 810 120,89 zł.

Wydatki kwalifikowane wyniosły 1 452 853,00 zł przy poziomie dofinansowania 1 234 95,05 zł.