Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, iż Gmina Zagórz pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 304 642,50 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 304 642,50 zł.