„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe”

                                                                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę standardów życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe”

Operacja uzyskała dofinansowanie na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin  zakończenia inwestycji do 31.05.2023 roku.

Wartość ogółem: 265 420,90 zł

Dofinansowanie: 137 306,00 zł

Umowa o dofinansowanie nr 00139-65150-UM0900176/20 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej o długości 455m.