Uroczystość wręczenia medalu dla mieszkanki Poraża

W dniu 07.09.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu za zasługi dla obronności kraju Pani Marii Osenkowskiej z Poraża. Medalem odznaczył ją Minister Obrony Narodowej a w jego imieniu w obecności członków najbliższej rodziny oraz władz Gminy, medal wręczył Komendant WKU Sanok ppłk. Dariusz Brzeżawski. Pani Maria wychowała 9-cioro dzieci w tym czterech synów, którzy odbyli służbę wojskową lub aktualnie są związani z mundurem.