„Bony na cyfryzację dla MŚP”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Bony na cyfryzację dla MŚP”.

Webinarium odbędzie się 30 września 2021 r. od 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (30 września 2021 r.). 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium. Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących wdrożyć nowe technologie cyfrowe w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnić odporność na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Program webinarium:

1.   Powitanie, program webinarium

2.   Cel działania

3.   Kto może otrzymać wsparcie?

4.   Przeznaczenie  i wysokość wsparcia

5.   Termin naboru

6.   Kryteria oceny projektów

7.   Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.       

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl