Złote Gody w Gminie Zagórz

15 września  br. gmina Zagórz przygotowała uroczystość z okazji Złotych Godów dla par małżeńskich z terenu gminy, które w latach 1970 - 1971 stanęły na ślubnym kobiercu. Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Zagórzu w osobach Burmistrza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Łuca, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz. Przy tak szczególnej okazji nie mogło zabraknąć również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu. Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP. Miłym dopełnieniem uroczystości stał się występ artystyczny młodzieży przygotowany pod kierunkiem Joanny Pisuli.