Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października podczas uroczystego spotkania zostały rozdane nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Nagrody otrzymali nauczyciele oraz dyrektorzy ze szkół Gminy Zagórz za szczególne osiągnięcia i sukcesy w pracy pedagogicznej w minionym roku szkolnym. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz - Ernest Nowak oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół- Ewa Get złożyli zgromadzonym serdeczne życzenia dalszych sukcesów na niwie pedagogicznej, nowych ciekawych inicjatyw i wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym