Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Tarnawa Dolna

                                                                                                    

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Tarnawa Dolna

Gmina Zagórz w miejscowości Tarnawa Dolna, zrealizowała projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. W ramach zadania zostały zakupione oraz zamontowane następujące urządzenia:

  1. Bujak Motor;
  2. Karuzela platformowa z siedziskami;
  3. Zestaw zabawowy;
  4. Linarium;
  5. Podwójna huśtawka wahadłowa
  6. Huśtawka wagowa;
  7. Bujak Konik.

Przyznana pomoc finansowa wynosi 12 000,00 zł.

Istotą operacji jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej, rozwój inicjatyw lokalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się dzieci. W efekcie przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy przestrzeni wiejskiej i wzmocni się więź mieszkańców z miejscem urodzenia. Dzięki bowiem dogodnej lokalizacji placu zabaw w sąsiedztwie domów jednorodzinnych,  zwiększają się szanse na spotkanie w większym gronie - całymi rodzinami. Plac zabaw  stanie się więc miejscem rekreacji, odpoczynku i integracji, przyczyniając się tym samym do zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturowych.