Gmina Zagórz otrzymała 8 156 712 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Gmina Zagórz otrzymała kwotę w wysokości 8 156 712 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

"Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Zagórz"
"Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Zagórz"