MGBP

WWW.MGBP.ZAGORZ.PL

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

ul. Piłsudskiego 37

38-540 Zagórz

tel.13 46 22 189

e-mail: mgbp.zagorz@poczta.onet.pl

NIP: 687-17-90-267


Dane adresowe:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

ul. Piłsudskiego 37

38-540 Zagórz

tel.13 46 22 189

e-mail: mgbp.zagorz@poczta.onet.pl

NIP: 687-17-90-267

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu (MGBP) jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury organizatora.
Swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy. W skład MGBP wchodzi 6 filii bibliotecznych,
tj. w Porażu, Łuko-wem, Czaszynie, Mokrem, Tarnawie Górnej i Zahutyniu. Biblioteka w Zagórzu posiada:
wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci połączony z czytelnią wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.
Statutową działalnością biblioteki jest gromadzenie i wypożyczanie książek, ich merytoryczne opracowywanie i dbałość o jakość księgozbioru oraz aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego, kształtowanie życia społecznego i kulturalnego miasta i gminy, a także rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Zagórz.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu poszerza swoją ofertę działalności kulturalno-oświatowej dostosowując ją do aktualnych potrzeb użytkowników głównie poprzez organizowanie:
wystaw, na których swoje prace prezentują twórcy;
spotkań autorskich dla dorosłych, młodzieży i dzieci z przedstawicielami świata kultury;
promocji książek;
spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki;
zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji;
zajęć plastyczno-literackich;
warsztatów plastycznych;
konkursów.
W 2010 r. MGBP przystąpiła do projektu Fundacji Orange: Akademia Orange dla bibliotek. Otrzymana kwota pozwoliła na pokrycie abonamentu internetowego w trzech filiach do końca 2012 r.
W roku 2010 zakończony został wieloletni proces tworzenia katalogu elektronicznego i rejestracji osób korzystających z wypożyczalni, dzięki któremu od stycznia 2011 roku możliwe jest elektroniczne udostępnianie księgozbioru.
Z roku na rok systematycznie po-większa się księgozbiór biblioteki zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Ma on charakter uniwersalny i obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy.
Zbiory uzupełniane są dzięki zaku-pom ze środków własnych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz darów.
Gromadzona jest również prasa lokalna i środowiskowa. Uwzględniając zachodzące zmiany
MGBP dąży również do zwiększenia zasobów elektronicznych służących edukacji, nauce i kulturalnej rozrywce.

źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zagórz