Straż Pożarna

Powiatowa Straż Pożarna w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Wincentego Witosa 60

Komendant Powiatowy PSP: bryg. mgr inż. Krzysztof Dżugan
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP: bryg. mgr Lesław Penar
Telefon: +48 13 46 58 998
Faks: +48 13 46 58 910

www.straz.sanok.pl
e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl

Ochotnicza Straż Pożarna, Zagórz, ul. Targowa 5
tel.13 46 220 62

alarmowy 998 lub 112

 

 


Wyświetl większą mapę