OBRONA CYWILNA

SYGNAŁY ALARMOWE ! (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnik "Bezpieczeństwo i Ja" - Część I - Ogólne informacje i wykaz środków w celu przygotowania się na wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń

Mimo szybkiego rozwoju wiedzy i technologii trudno przewidzieć, gdzie, kiedy i w jakich rozmiarach wystąpią katastrofy i klęski żywiołowe. Naukowcy potrafią doskonale objaśnić przyczyny powstawania kataklizmów, uświadomić społeczeństwu nieuchronność ich występowania oraz potrzebę przeciwdziałania. Nie jesteśmy jednak w stanie ich wyeliminować. Możemy za to poważnie ograniczyć ich niszczycielskie skutki. By tego dokonać, nie wystarczy powołać i przygotować do działania odpowiednie zespoły, które zajęłyby się koordynacją działań wszystkich służb i instytucji. Niezbędnym staje się również właściwa organizacja współdziałania między nimi na etapie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, a także szeroka edukacja społeczeństwa. Umiejętność zachowania się ludności przed, w trakcie i po wystąpieniu kataklizmu – to poważnie ograniczone straty w mieniu i dobytku, to mniej cierpień ludzkich.

 Przy opracowaniu Poradnika „ Bezpieczeństwo i Ja” skorzystano z szeregu powszechnie dostępnych specjalistycznych opracowań (Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji pozarządowych), z których wykorzystano najistotniejsze informacje niezbędne dla każdego obywatela.

Poradnik, nie uwzględnia wszystkich zagrożeń, gdyż katalog ich jest otwarty. Zawiera podstawowe informacje, które mogą być pomocne podczas przygotowań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Może być również wykorzystany w edukacji dzieci i młodzieży z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Załączniki:

 1. Katalog zagrożeń i podejmowane działania
 2. Przygotowanie na wypadek nagłego zdarzenia
 3. Dom i zabezpieczenie finansowe
 4. Przygotowanie zwierząt na wypadek nagłego zdarzenia
 5. Planowanie na wypadek nagłego zdarzenia dla biznesu
 6. Notowanie podejrzanych działań
 7. Terroryzm
 8. Zagrożenia biologiczne i chemiczne
 9. Niebezpieczna przesyłka
 10. Schrony
 11. Gdy nie ma energii elektrycznej
 12. Utrzymywanie ciepła
 13. Pozostawanie w kontakcie ze swoją rodziną i sąsiadami. Dzielenie się informacjami na temat niebezpieczeństw
 14. Ewakuacja
 15. Dzieci w szkole
 16. Informowanie osób starszych
 17. Bądź na bieżąco - uaktualnienie informacji
 18. Planowanie z wyprzedzeniem

Poradnik "Bezpieczeństwo i Ja" - Część II - Sposoby zachowania się w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.