Organizacje pozarządowe

STOWARZYSZENIA  DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA I GMINY ZAGÓRZ

1.    UKS "OSŁAWIA" - Szkoła Podstawowa w Zagórzu
Sylwia Mackiewicz tel. 013 46 22 022

2.    UKS "HURAGAN" - Szkoła Podstawowa w Zagórzu
Bogusław Długosz, tel. 013 46 53 900

3.    UKS "SOKÓŁ" - Gimnazjum w Zagórzu
Dariusz Czech, tel. 013 46 23 370

4.    UKS "SPARTANIE" - Zahutyń
Mirosław Kaźmierczak, tel. 013 46 44 415
Jolanta Zimoń    

5.    UKS "GIMBALL" - Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
Marek Drwięga
Maciej Bar

6.    UKS "TARZAN" - Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej
Zenon Mackiewicz

7.    UKS "BRATEK" - Szkoła Podstawowa w Łukowem
Maciej Bar, tel. 013 46 62 120

8.    UKS CZASZYN - Szkoła Podstawowa w Czaszynie
Paweł Stefanowski, tel. 013 46 61 013

9.   UKS "JUWENTUSIK" - Szkoła Podstawowa w Porażu
Mariusz Skiba, tel. 013 46 28 028
Elżbieta Florko


10.  
KLUB TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ "BERDO" - Zagórz
Tadeusz Nabywaniec, tel. 013 46 23 370 www.berdozagorz.pl
Elżbieta Nabywaniec

11.   MIEJSKI KLUB SPORTOWY "OSŁAWA" - Zagórz
Tomasz Długosz
Wiesław Jagieła

12.    LKS "GABRY" - Łukowe (tymczasowo działalność klubu zawieszona)

Paweł Osenkowski

Kamil Maź

13.    LKS "JUWENTUS" - Poraż

Eugeniusz Bańczak

14.    LKS CZASZYN
Tomasz Gocek, tel. 013 46 61 212
Jerzy Kosz

15.    ULKS "GIMBALL" TARNAWA
Zenon Mackiewicz tel. 693 495 130

16.    ZAGÓRSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "ZAKUCIE"
Adam Kiszka, tel. 013 46 23 059
Jarosław Adamczuk


17.  
ZAGÓRSKI KLUB NARCIARSKI "SOKÓŁ" - Zagórz
Edward Mąka
Andrzej Piszko

18.    PZW KOŁO w Zagórzu
Tomasz Pyrć
Andrzej Hydzik

19.    BKPZ "WETERAN"- Zagórz
Adam Stawarczyk
Tadeusz Pająk

20.    BIESZCZADZKA GRUPA TWÓRCÓW KULTURY- Zagórz
Karol Prajzner

21.    TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ
Jacek Zając

22.    STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWO MNIEJSZOŚCI KARPACKICH - Zagórz
Ewa Bryła

23.    STOWARZYSZENIE BALADHORA - Mokre
Jarosław Maszluch

24.    STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MOROCHÓW
Lesław Dankiewicz

25.    STOWARZYSZENIE NASZA PRZYSZŁOŚĆ - TARNAWA
Janusz Krajnik

26.    TOWARZYSTWO BIESZCZADZKIEJ TURYSTYKI KONNEJ - Zagórz

27.    TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU SOŁECTWA CZASZYN

28.    STOWARZYSZENIE PROMOCJA KULTURY I TRADYCJI "NASZ PORAŻ"