Oferty inwestycyjne

Zagórz - sektor A

Teren inwestycyjny w Zagórzu o pow. 2,95 ha, objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec, z miejscowym planem zagospodarowania pod produkcję i przemysł.

Więcej informacji pod adresem: www.coi.rzeszow.pl

Więcej informacji w języku angielskim: www.coi.rzeszow.pl/en

 

Zagórz - sektor B

Teren inwestycyjny w Zagórzu o pow. 2,13 ha, objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec, z miejscowym planem zagospodarowania pod produkcję i przemysł.

 

Więcej informacji pod adresem: www.coi.rzeszow.pl

Więcej informacji w języku angielskim: www.coi.rzeszow.pl/en

Zagórz - sektor C

Teren inwestycyjny w Zagórzu o pow. 1,72 ha, objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec, z miejscowym planem zagospodarowania pod produkcję i przemysł.

Więcej informacji pod adresem: www.coi.rzeszow.pl

Więcej informacji w języku angielskim: www.coi.rzeszow.pl/en


OFERTA NR I (OŚRODEK ZDROWIA - NOWY ZAGÓRZ)

 

Ośr.NZ1

Ośrodek Zdrowia
   

 

DANE OGÓLNE:

1.Właściciel /oferent
Gmina Zagórz
2. Adres:
38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
Telefon:
(013) 46 –22-062 wew.67
Fax:
(013) 46 –22-062
e-mail: gg@zagorz.pl
3. Uprawniony do kontaktu:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego - Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)

4. Działki, powierzchnia:

30 działek o łącznej pow. 0,7010 ha,


5. Lokalizacja:

Zagórz, ul. Piotra Curie.
6.Opis nieruchomości: Kompleks działek znajduje się przy ul. Piotra Curie w sąsiedztwie gruntów zabudowanych z jednej strony 2 budynkami mieszkalnymi a z drugiej strony działkami niezabudowanymi. Działki tworzą nierozerwalny kompleks gruntów na którym znajduje się budynek murowany usługowy o pow. użytkowej 1 344,20 m2 w stanie surowym otwartym. Działki łącznie mają powierzchnię 0,7010 ha, położone w większości w terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Wolności, a następnie ul. Piotra Curie po płytach betonowych na odległości ok. 300 m. Budynek jest 3 kondygnacyjny w całości podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej.
Powierzchnia zabudowy: 583,40 m2
Powierzchnia użytkowa: 1344,20 m2
Kubatura: 5560,50 m3
Długość budynku: 31,10 m
Szerokość budynku: 24,60 m
7. Uzbrojenie terenu
1. Sieć wodociągowa-na działce,
2. Sieć elektroenergetyczna 380V i 220 V- na działce,
3. kanalizacja sanitarna sieciowa-na działce,
4. Kanalizacja burzowa-na działce,
5. Sieć gazowa-ok. 30 m na działce sąsiedniej 668/2
8. Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego - 2U- zabudowa usługowa, w tym budynki użyteczności publicznej i budynki użyteczności publicznej i budynki zamieszkania zbiorowego za wyjątkiem budynku koszarowego, budynku zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
9. Forma udostępnienia inwestorowi:
SPRZEDAŻ


 

OFERTA NR II (DZIAŁKI NA TERENIE SSE Euro - Park Mielec)

 

z1 z2
z3

SSE proj

 

DANE OGÓLNE:

1. Właściciela /oferenta    Gmina Miasta Zagórz
2. Adres:    38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
    Telefon:    (013) 46 –22-062
    Fax:    (013) 46 –22-062      
3. Uprawniony do kontaktu: 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)

4.  Działki, powierzchnia: Działki nr 351/11, 1066/5, 1066/6 o łącznej pow. 3,5344 ha, >zobacz mapę<

5.  Lokalizacja:   
Zagórz, obręb Zasław – położone w sąsiedztwie zakładów przemysłowych przy ul. Składowej i ul. Dworskiej.
6.  Opis nieruchomości:   
Działki niezabudowane. Włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej:Euro-Park Mielec”. Tworzą kompleks, który od strony wschodniej przylega do terenów przemysłowych od strony zachodniej do rzeki Osława. Od strony południowej do torów kolejowych. Od strony drogi wojewódzkiej do działek istnieje bardzo dobry dojazd drogą gminną.
7.   Uzbrojenie terenu    Energia elektryczna: stacja trafo 15/0,4 kV o mocy 1 MVA zlokalizowana na działce 351/13
Kanalizacja sanitarna: około 330 m
Kanalizacja deszczowa: około 1210 m
Woda: w odległości ok. 350 m  (budynek kotłowni Zakładu Usług Technicznych w Zagórzu) - wymaga opracowania projektu budowlanego
Telefon-internet: w odległości ok. 400  (z budynku Zakładu Usług Technicznych w Zagórzu)- wymaga opracowania projektu budowlanego
Warunki techniczne za dostawę mediów  wydaje Zakład Usług Technicznych w Zagórzu
Gaz: z gazociągu PE 63 w rejonie ul. Pospolitej- warunki przyłączenia wydaje Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
8. Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania planie zagospodarowania przestrzennego     Obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe
9. Forma udostępnienia inwestorowi:  

SPRZEDAŻ w formie przetargu


OFERTA NR III (TERENY PRZEMYSŁOWE - ZASŁAW)

 

Zasław 7292

729 Zasł
Zasław 7293  

 

 DANE OGÓLNE:

1.Właściciel /oferent
Gmina Zagórz
2.Adres:
38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
Telefon:
(013) 46 –22-062
Fax:
(013) 46 –22-062 wew. 67
e-mail: gg@zagorz.pl
4.Uprawniony do kontaktu:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


5.Nr działki, powierzchnia:
Działki nr : 729/1, 729/4, 729/5 o łącznej pow. 1,7247 ha,
6.Lokalizacja:
Zagórz, obręb Zasław – położone w sąsiedztwie zakładów przemysłowych przy ul. Składowej i ul. Fabrycznej.
7.Opis nieruchomości: Działki niezabudowane. Tworzą kompleks, który od strony wschodniej należy do terenów przemysłowych włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej :Euro-Park Mielec”, natomiast od strony zachodniej przylega do drogi gminnej. W pobliżu znajdują się tory kolejowe. Od strony drogi wojewódzkiej do działek istnieje bardzo dobry dojazd drogą gminną.
8.Uzbrojenie terenu
Działki położone w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, są częściowo utwardzone i ogrodzone. Istnieje możliwość podłączenia wody oraz sieci kanalizacji miejskiej. Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  w studium uwarunkowań. Strefa produkcyjno-techniczna

9.Forma udostępnienia inwestorowi:
SPRZEDAŻ


OFERTA NR IV (BAZA WIELOPOLE)

wielopole 3

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OGÓLNE:

1.Właściciel /oferent
Gmina Zagórz2.Adres:
38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
Telefon:
(013) 46 –22-062 wew. 67
Fax:
(013) 46 –22-062
e-mail: gg@zagorz.pl
3.Uprawniony do kontaktu:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4.Nr działki, powierzchnia:
Działki nr: 60/6, 67/6, 66/8, 61/1, 62/4  o łącznej pow. 0,4090 ha
5.Lokalizacja:
Zagórz, obręb Wielopole- położone pomiędzy trakcją PKP relacji Zagórz- Łupków a rzeką Osława.
6. Opis nieruchomości: Działki, położone w Zagórzu, obrębie Wielopole, po lewej stronie drogi wojewódzkiej Zagórz- Komańcza, po lewej stronie trakcji kolejowej relacji Zagórz- Łupków i po lewej stronie rzeki Osława. Działki tworzą jeden kompleks, który od strony wschodniej graniczy z pasem wodnym rzeki Osławy. Na działce nr 61/1 posadowiona jest studnia kopana, na działce nr 62/4 znajdują się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, na działce nr 60/6 posadowiony jest budynek administracyjno warsztatowy, jednopiętrowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, o dachu konstrukcji drewnianej, czterospadowym, krytym blachą.
Powierzchnia zabudowy: 591,30 2, powierzchnia użytkowa 859,98 m2

7.Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  w studium uwarunkowań
Strefa produkcyjno-techniczna

8. Forma udostępnienia inwestorowi:
SPRZEDAŻ


OFERTA NR V (DZIAŁKA ZASŁAW)

Zasław 2513

 

 

 

 

 

 

 

 DANE OGÓLNE:

1. Właściciel /oferent
Gmina Zagórz
2. Adres:
38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
Telefon:
(013) 46 –22-062 wew. 67
Fax:
(013) 46 –22-062
e-mail: gg@zagorz.pl
4. Uprawniony do kontaktu:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)
5.Nr działki, powierzchnia:
Działka nr:251/1 o pow. 0,1342 ha,
6. Lokalizacja:
Zagórz obręb Zasław
7.Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona w terenie ukształtowanym płasko, kształt zbliżony do prostokąta z wąskim sięgaczem wychodzącym z jej północnego narożnika, który stanowi połączenie działki z drogą publiczną. Najbliższe sąsiedztwo tworzą działki zabudowane.

8. Uzbrojenie terenu
Istnieje możliwość podłączenia do niezbędnych mediów. Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  w studium uwarunkowań. Strefa Osadnictwa
9.Forma udostępnienia inwestorowi:
SPRZEDAŻ


OFERTA NR VI

Mapa ODJ  

DANE OGÓLNE:


1.  Właściciela /oferenta    Gmina Zagórz
2.  Adres:       38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
    Telefon:    (013) 46 –22-062
    Fax:         (013) 46 –22-062      
3. Uprawniony do kontaktu:  

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4. Nr działki, powierzchnia:    3358/1 o pow. 0,1238 ha,
5. Lokalizacja:    Zagórz
6.Opis nieruchomości: Działka posiada kształt czworokąta, jej teren ukształtowany jest ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony ul. Kwiatowej.
7.Uzbrojenie terenu    Istnieje możliwość podłączenia do niezbędnych mediów
przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  wg decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:    Decyzja nr 53/2013 z dnia 2013-07-16 o ustaleniu warunków zabudowy w której ustalono sposób zagospodarowania i warunki zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 3149/2 oraz części działki nr ew.344/4 (obecny nr 3358/1)

8. Forma udostępnienia :    SPRZEDAŻ


OFERTA NR VII

Mapa ODJ

        DANE OGÓLNE:


1.  Właściciela /oferenta    Gmina Zagórz
2.  Adres:      38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
    Telefon:    (013) 46 –22-062
    Fax:         (013) 46 –22-062     
3. Uprawniony do kontaktu:   

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4. Nr działki, powierzchnia:    3358/2 o pow. 0,0767 ha,
5. Lokalizacja:    Zagórz
6. Opis nieruchomości:    Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, jej teren jest ukształtowany ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony ul. Skalnej.
7. Uzbrojenie terenu    Istnieje możliwość podłączenia do niezbędnych mediów
przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  wg decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:    Decyzja nr 51/2013 z dnia 2013-07-16 o ustaleniu warunków zabudowy w której ustalono sposób zagospodarowania i warunki zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 3313/2, 344/4 (obecny nr 3358/2)

8. Forma udostępnienia :    SPRZEDAŻ


OFERTA NR VIII

Mapa  818 proj

DANE OGÓLNE:


1.  Właściciela /oferenta    Gmina Zagórz
2.  Adres:      38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
     Telefon:    (013) 46 –22-062 wew. 67
     Fax:         (013) 46 –22-062
3. Uprawniony do kontaktu:   

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4. Nr działki, powierzchnia: 818/5 o pow. 0,4272 ha wraz z 1/3 udziału w działkach nr 818/2 o pow. 0,0389 ha, 818/4 o pow. 0,0443 ha
5. Lokalizacja:  Tarnawa Dolna
6. Opis nieruchomości: Działka malowniczo położona nad rzeką Osława, w jej  sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od północnego wschodu graniczy z lasem, południowego wschodu z polami uprawnymi, od południa z drogą. Działka w swej północnej części jest ukształtowana płasko zaś w części południowo wschodniej teren stanowi skarpę. Dojazd do działki drogą wewnętrzną oraz działkami nr 818/2 i 818/4 przeznaczonymi pod drogę dojazdową.
7. Uzbrojenie terenu przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  wg studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu:   XIV- strefa osadnictwa

8. Forma udostępnienia :    SPRZEDAŻ


OFERTA NR IX

Mapa818 proj

  
        DANE OGÓLNE:


1.  Właściciela /oferenta    Gmina Zagórz
2.  Adres:      38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
    Telefon:    (013) 46 –22-062 wew. 67
    Fax:         (013) 46 –22-062  
3. Uprawniony do kontaktu: 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4. Nr działki, powierzchnia:    818/6 o pow. 0,3268 ha wraz z 1/3 udziału w działkach nr 818/2 o pow. 0,0389 ha, 818/4 o pow. 0,0443 ha
5. Lokalizacja:  Tarnawa Dolna
6. Opis nieruchomości: Działka malowniczo położona nad rzeką Osława, w jej  sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od północnego wschodu graniczy z lasem, południowego wschodu z polami uprawnymi, od południa z drogą. Działka w swej północnej części jest ukształtowana płasko zaś w części południowo wschodniej teren stanowi skarpę. Dojazd do działki drogą wewnętrzną oraz działkami nr 818/2 i 818/4 przeznaczonymi pod drogę dojazdową.
7. Uzbrojenie terenu Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  wg studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu:    XIV- strefa osadnictwa

8. Forma udostępnienia :    SPRZEDAŻ


OFERTA NR X

Mapa  818 proj

  
        DANE OGÓLNE:

      
1.  Właściciela /oferenta    Gmina Zagórz
2.  Adres:      38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
    Telefon:    (013) 46 –22-062 wew. 67
    Fax:         (013) 46 –22-062
3. Uprawniony do kontaktu:  

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4. Nr działki, powierzchnia:  818/7 o pow. 0,3256 ha wraz z 1/3 udziału w działkach nr 818/2 o pow. 0,0389 ha, 818/4 o pow. 0,0443 ha
5. Lokalizacja:  Tarnawa Dolna
6. Opis nieruchomości:  Działka malowniczo położona nad rzeką Osława, w jej  sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od północnego wschodu graniczy z lasem, południowego wschodu z polami uprawnymi, od południa z drogą. Działka w swej północnej części jest ukształtowana płasko zaś w części południowo wschodniej teren stanowi skarpę. Dojazd do działki drogą wewnętrzną oraz działkami nr 818/2 i 818/4 przeznaczonymi pod drogę dojazdową.
7. Uzbrojenie terenu przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania  wg studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu:   XIV- strefa osadnictwa

8. Forma udostępnienia :    SPRZEDAŻ


OFERTA NR XI

 

DANE OGÓLNE:

1. Właściciela /oferenta Gmina Zagórz
2. Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
Telefon: (013) 46 –22-062 wew. 67
Fax: (013) 46 –22-062

3. Uprawniony do kontaktu: 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4. Nr działki, powierzchnia: 3130/7 o pow. 0,1215 ha wraz z 1/3 udziału w działce nr 3130/8 o pow. 0,0387 ha
5. Lokalizacja: Zagórz
6. Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, ukształtowanie terenu z dużym spadkiem w kierunku północno – wschodnim. Kształt działki zbliżony do trapezu. Grunt przeznaczony do zabudowy jednorodzinnej lub mieszkalno- usługowej. Dojazd do działki drogą publiczną (ul. Krucza) oraz działką nr 3130/8 stanowiącą drogę dojazdową.  Istnieje możliwość uzbrojenia we wszystkie media.

7. Uzbrojenie terenu: Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego Strefa osadnictwa MU1- obszar mieszkaniowo- usługowy.
8. Forma udostępnienia : SPRZEDAŻ

ODJODJ7mapka

 


OFERTA NR XII

 

DANE OGÓLNE:


1. Właściciela /oferenta Gmina Zagórz
2. Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3-go Maja 2
Telefon: (013) 46 –22-062 wew. 67
Fax: (013) 46 –22-062

3. Uprawniony do kontaktu: 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego

- Ochrony Środowiska i Leśnictwa (GPŚ)


4. Nr działki, powierzchnia: 3130/10 o pow. 0,1069 ha wraz z 1/3 udziału w działce nr 3130/8 o pow. 0,0387 ha
5. Lokalizacja: Zagórz
6. Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, ukształtowanie terenu z dużym spadkiem w kierunku północno – wschodnim. Kształt działki nieregularny przypominający romb. Grunt przeznaczony do zabudowy jednorodzinnej lub mieszkalno - usługowej. Dojazd do działki drogą publiczną (ul. Krucza) oraz działką nr 3130/8 stanowiącą drogę dojazdową. Istnieje możliwość uzbrojenia we wszystkie media.

7. Uzbrojenie terenu: Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego Strefa osadnictwa MU1- obszar mieszkaniowo- usługowy.
8. Forma udostępnienia : SPRZEDAŻ

ODJODJ7 copymapka