Artykuły

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Tytuły projektów:

1. Budowa sieci wodociągowej dla części miejscowości Zagórz i Tarnawa Dolna

2. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w budynku dawnej świetlicy miejskiej w Zagórzu

3.Budowa wieży widokowej w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000

4. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Zagórz


5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części miasta Zagórza oraz miejscowości Tarnawa Dolna

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego