Sala gimnastyczna – Szkoła Podstawowa w Zagórzu

tułu

 

Stawki za wynajęcie sali gimnastycznej i dodatkowego wyposażenia

  1. 1.Sala gimnastyczna przy szkole: Szkoła Podstawowa w Zagórzu
  2. 2.Osoba odpowiedzialna za rezerwację:

              Grażyna Sawka

  1. 3.Telefon kontaktowy : 134622022
  2. 4.Ustalona stawka za wynajęcie sali:

 

L.p.

Stawka za wynajęcie sali

(w zł/h lub w zł/dobę lub

w zł/imprezę)

Dodatkowe wyposażenie

i ew. opłata

Dodatkowe pomieszczenia

i ew. opłata

Uwagi

1

20 zł/h

           -

               -

             -

2

3

4