Azbest

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu
ze środków WFOŚiGW z terenu Gminy Zagórz

 

2016

2015

2014

 

Wniosek o dofinansowanie

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz w roku 2019

Informacja o usunięciu azbestu 2019 r .pdf

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz w roku 2017

Informacja o usunięciu azbestu 2017 r .pdf

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz w roku 2016

Informacja o usunięciu azbestu 2016 r.pdf

 

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz w roku 2015

Informacja o usunięciu azbestu 2015.pdf