WOPR

bwopr

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Biuro WOPR:

38-400 Krosno ul. Olejarska 8
tel / fax: (0-13) 43 254 32 lub 695 770 641
e-mail: info@bwopr.pl" data-mce-href="mailto:info@bwopr.pl">info@bwopr.pl
NIP: 684 - 10 - 21 - 127
REGON: 000824729

Konto bankowe:
PBS Sanok o/Zarszyn 52 8642 1038 2004 3808 7361 0001

Baza Centralna:
Baza Centralna Bieszczadzkiego WOPR

38-610 Polańczyk
tel.fax (0-13) 4666164 lub 607 384 523

Telefony alarmowe:

601 100 100
607 112 112